Inntil 51 dagers rentefri kreditt

Med Credits Visa får du inntil 51 dagers rentefri betalingsutsettelse og inntil 45 dager rentefri betalingsutsettelse for Credits Flex+. Kortet kan på den måten være med å hjelpe dersom det skulle oppstå uforutsette utgifter som du ikke har penger til på debet kontoen akkurat i det øyeblikket utgiftene oppstår.
Credits Visa har forfall den 20. hver måned og Credits Flex+ har forfall den 15. hver måned, på fakturaen faktureres det for bruk forrige måned. Det vil si at dersom du for eksempel benytter ditt kort den 1. januar, trenger du ikke betale før 20. februar. Du vil da ha 51 dagers rentefri kreditt.

Du kan selv bestemme om du vil betale hele beløpet til forfall, eller om du vil dele opp beløpet til mindre betalinger. Minimumsbeløpet er kr. 300, eller minimum 3% av utestående kreditt. Husk at dersom du velger å betale minimumsbeløpet vil det påløpe renter på hele beløpet fra kjøpstidspunkt.

Eff.rente 21,85 %. Basert på et eksempel på kr 10.000 nedbetalt over 12 måneder. Samlet kredittbeløp vil da bli kr 11 112 for Credits Visa.
Eff.rente 10,44%. Basert på et eksempel på kr. 10 000 nedbetalt over 12 mpneder. Samlet kredittbeløp vil da bli kr. 10 548 for Credits Flex+