Overføre penger

Nå kan du overføre penger fra ditt Credits Visa kredittkort til ditt private kontonummer.

Fyll ut og returner skjema til kampanje@credits.no, og vi overfører ønsket beløp til ditt kontonummer. Du kan også sende beløp og kontonummer i en enkel e-post til kampanje@credits.no. Merk e-post med «Overføring».