Betalingsinformasjon

Du vil motta faktura for Credits Visa i begynnelsen av hver måned, dersom ikke annet er avtalt vil faktura bli tilsendt via e-post.

Forfall på Credits Visa er den 12. hver måned. Ditt KID-nummer er alltid det samme, dette for at det skal være enkelt og oversiktlig for deg å sette inn penger på Credits når du ønsker det.

Hvordan betaler jeg fakturaen?
Fakturaen betaler du i nettbanken din, på samme måte som andre regninger.

Kan jeg variere det månedlige tilbakebetalingsbeløpet? Minimumsbeløp å betale er kr. 300 eller 3,3 % av utestående beløp per måned. Utover dette kan du betale det beløpet du ønsker, når du vil.

Betalingsinformasjon
Mottaker - BB Bank ASA (org. 935590221), Pb. 956 Sentrum, 5808 Bergen
Til konto - 3633.32.77160
KID-nummer - KID-nummer finner du på din faktura, denne vil være den samme hver måned
Forfall - Den 12. hver måned