Søk om Credits Visa kredittkort

Credits Visa er et helt gebyrfritt kredittkort. Fyll inn dine opplysninger i skjemaet under og send inn en søknad - helt enkelt! Du må fylle ut alle feltene for å sende inn søknaden.

1 Personalia
11 siffer
Age
2 Inntekt og gjeld
Månedsinntekt etter skatt
3 Politisk Eksponert Person
4 Bekreft og send søknad
Valideringsfeil

  Vennligst vent

  Sluttfør prosessen i neste vindu

   

   

   

   

  Årsgebyr: kr. 0
  Etableringsgebyr: kr. 0
  Fakturagebyr: kr. 0
  Varekjøp inn-/utland: kr. 0
  Minibank inn-/utland: kr. 0
  Erstatningskort: kr. 0
  Valutapåslag: 1.75%
  Rentefri kreditt: inntil 51 dager
  Årlig nominell rente: 19,90%

  Med politisk eksponert person menes en fysisk person som innehar eller i løpet av det siste året har innehatt høytstående offentlige verv eller stilling i ett land, for eksempel stats- eller andre ministerposter. Som politisk eksponert person regnes også en person som innehar eller i løpet av det siste året har innehatt en ledende stilling i en internasjonal organisasjon, for eksempel FN, NATO eller WTO.