Credits Visa, gebyrfritt verden over.

0,- Helt gebyrfritt bruk inn- og utland    0,- Ingen årsavgift    0,- Gebyrfritt overføring til privatkonto   
Oversikt på bruk på MinSide

 

1 Personalia
11 siffer
Age
2 Inntekt og gjeld
Månedsinntekt etter skatt

Vennligst oppgi om du har andre kredittkort.

3 Politisk Eksponert Person
4 Bekreft og send søknad

Betalingsforsikring

Dersom du skulle bli arbeidsledig/permittert, sykmeldt eller innlagt på sykehus, vil betalingsforsikring dekke 5 % av utestående saldo per måned. Forsikringen er valgfritt og koster 0,9 % av utestående saldo på kredittkortet.

Markedsføring

Vi i Credits sender ut nyhetsbrev via e-post med relevante tilbud og fordeler ved bruk av ditt kredittkort, samt BB Bank sine andre finansielle produkter. Samtykket kan når som helst trekkes tilbake.

Generelle avtalevilkår

Jeg bekrefter at informasjonen i denne søknaden er riktig, og at dette forretningsforholdet er for eget bruk. Jeg har lest og akseptert de generelle vilkårene og er klar over at en kredittsjekk kan hentes fra meg. Jeg har også godkjent behandlingen av personopplysninger som er beskrevet i bankens personvernpolicy, og forstår at banken bruker automatiserte kredittbeslutninger for å oppfylle denne avtalen og oppfylle bankens juridiske forpliktelser.

Valideringsfeil

  Vennligst vent

  Sluttfør prosessen i neste vindu

   

  Har du kredittkort fra Credits allerede?

  Vennligst vær oppmerksom på at dersom du allerede har et kredittkort fra Credits vil du ikke kunne motta flere. 

   

  Årsgebyr: kr. 0
  Etableringsgebyr: kr. 0
  Fakturagebyr: kr. 0
  Varekjøp inn-/utland: kr. 0
  Minibank inn-/utland: kr. 0
  Erstatningskort: kr. 0
  Valutapåslag: 1.75%
  Rentefri kreditt: inntil 43 dager
  Årlig nominell rente: 19,90%

  Med politisk eksponert person menes en fysisk person som innehar eller i løpet av det siste året har innehatt høytstående offentlige verv eller stilling i ett land, for eksempel stats- eller andre ministerposter. Som politisk eksponert person regnes også en person som innehar eller i løpet av det siste året har innehatt en ledende stilling i en internasjonal organisasjon, for eksempel FN, NATO eller WTO.